Efterlysningar

 

Efterlysningar
Här lägger vi de efterlysningar som vi får när journalister söker personer till intervjuer eller när forskare söker personer till studier. Är du intresserad hör du av dig direkt till kontaktpersonen som är namngiven.

 

Journalist söker dig som jobbar med kemikalier eller på arbetsplats där det förekommer kemikalier 

Johanna Wreder, Tidningen Arbetet:
“Kopplingen mellan fertilitetsproblem och kemikalier i arbetet är ännu ganska outforskat och det finns inga säkra samband mellan fertilitet och arbetsmiljö, mer än att man vet att vissa kemikalier kan störa fertiliteten. Vi utsätts tyvärr för dessa kemikalier även utanför arbetslivet, och ofta finns även andra bakgrundsfaktorer med som också kan påverka fertiliteten såsom genetiska förutsättningar, övervikt, ålder mm
Att vi borde både forska på och tala mer om reproduktionsstörande kemikalier samt fokusera på att minska användningen i stort är dock en ganska enkel slutsats som forskarna jag hittills intervjuat är eniga om. Och det är det jag vill belysa i artikeln samt givetvis berätta om hur det kan kännas för någon som är ofrivilligt barnlös och som jobbar i yrken där kemikalier som kanske kan påverka negativt förekommer.
Hälsningar Johanna”
tel. 08-725 52 15, mail: johanna.wreder@arbetet.se

Deltagare sökes till studie om ofrivillig barnlöshet & kraftig övervikt hos kvinnor

Har du upplevt ofrivillig barnlöshet till följd av kraftig övervikt eller är du en kvinna med normalvikt som tidigare fött barn? Är du mellan 20-38 år? Vill du då vara med i en forskningsstudie om ofrivillig barnlöshet och kraftig övervikt?

Läs mer om forskningsstudien: Längtan efter ett barn- en experimentell studie om ofrivillig barnlöshet och kraftig övervikt hos kvinnor 

Forskningsstudien leds av Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Deltagare sökes till studie om PCOS

Är du intresserad av att delta i Karolinska Institutets forskningsstudie om PCOS?
Studien syftar till att utvärdera behandlingsmetoder för att förbättra blodsockerreglering och livskvalitet hos kvinnor med PCOS. Syftet är också att ge ökad kunskap om orsaken till PCOS relaterade symptom. Karolinska Institutet söker dig som är kvinna mellan 18 till 40 år med BMI mellan 25 och 40. Vi söker kvinnor både med och utan diagnosen PCOS.

Mer information och anmälan: Studie om polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)