Ordlista

Ordlista

AHA -Assisted hatching. Äggskalet förtunnas så att ägget får hjälp att kläckas och chanserna att det fäster ökar

AID – Artificial Insemination by Donor, donatorinsemination

AIH – Artificial Insemination by Husband, makeinsemination

BF – Beräknad förlossning.

BIM – Beräknad icke mens

BM – Barnmorska.

CD – Cykeldag

Embryo – befruktat och delat ägg som har implanterat i livmodern

ET – embryotransfer, återförande av befruktade ägg till livmodern

Endometrios -livmoderslemhinna utanför livmoderhålan, så kallade “chokladcystor”

FET – Frozen embryotransfer, återförande av upptinat nedfruset befruktade ägg till livmodern

Follikel – äggblåsa

FSH – follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt

GnRH – hormon i hjärnan som frisätter gonadotropiner

GnRH-antagonist – blockerar kvinnans egen FSH – och LH-produktion

Gonadotropiner – samlingsnamn för olika hypofyshormoner (FSH, LH)

GS – Gestational surrogacy, Använda donerade ägg

Gulkropp – corpus luteum, den ombildade äggblåsan efter ägglossning som vid befruktning utvecklas och avsöndrar könshormonet progesteron

hCG – humant choriongonadotropin, utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation

HSG – hysterosalpingografi, röntgenundersökning av insidan av äggledarna och livmoderhålan

Hydrosonografi – ultraljudskontroll och genomspolning av livmodern och äggledarna

Hysteroskopi – undersökning av livmoderhålans insida med kikarinstrument

ICSI – intracytoplasmatisk spermieinjektion, mikroinjektion då spermie förs in i ägget

IE – Internationell enhet är den dos som hormonerna tas i. Den används självklart vid alla möjliga medicineringar och inte enbart vid IVF

IF – Intended father, Tilltänkt pappa

IM – Intended mother, Tilltänkt mamma

Implantation – ägget fäster i livmoderhålan

Inkubator – värmeskåp

Insemination – konstgjord befruktning då färsk (eller frusen/tinad) sädesvätska deponeras i livmoderhalsen eller livmoderhålan via en kateter

IP – Intended parents, Tilltänkta föräldrar

IVF – in-vitro fertilisering, provrörsbefruktning

Leydigceller – testikelceller som producerar det manliga könshormonet testosteron

LH – luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen

Lutealfas – tiden efter ägglossning eller återförande av embryon

MA – Missed Abortion, missfall där fostret inte stöts ut av kroppen direkt.

MF – Missfall.

MVC – Mödravårdscentral

Myom – muskelknutor i livmodern

Nedreglering – långsam avstängning av kvinnans egen FSH- och LH-produktion

OHSS – Overiellt hyperstimuleringssyndrom är det officiella namnet på en överstimulering

OPU – Ovum Pick-Up, äggplockning vid IVF

Ovarium – äggstock
Ovulation – ägglossning

PCO – polycystiska ovarier – äggstockar med många små omogna äggblåsor

PESA – Percutaneous Epididymal Aspiration – befruktningsdugliga spermier sugs ur bitestikeln med tunn nål

Postcoitaltest – test av hur spermierna rör sig i livmoderhalssekretet efter samlag

Progesteron – gulkroppshormon

RD – Ruvardag.

RUL – Rutinultraljud

SM – Surrogatmamma

Spermiedonation – när en befruktning sker av donerade spermier

St.IVF – standard IVF.  Spermier och ägg placeras tillsammans i en skål med näringslösning och spermierna befruktar äggen på “naturligt” sätt.l

Sädesledare – kanaler som för spermierna från bitestiklarna, genom prostatan och till urinrörets nedre del

TD – Testdag då man gör graviditetstestet.

TESA – Testicular Sperm Aspiration – befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål

TESE – Testicular Sperm Extractation – se TESA, fast ingreppet sker medan mannen är sövd

Testiklar – de manliga könskörtlarna – de upptas till största delen av 30-80 cm långa sädeskanaler där spermierna bildas

TS – Traditional surrogacy, Använda egna ägg

TUL – Tillväxtultraljud

UL – Ultraljud

Utomkvedshavandeskap – embryo som har vuxit fast utanför livmodern, i till exempel äggledaren

VUL – Vaginalt Ultraljud

ÅF – är samma sak som ET fast på svenska, återinföring

Äggdonation – När en befruktning sker med donerade ägg

Äggplockning – uttag av äggceller från äggstocken inför provrörsbefruktning

Äggledare – den kanal vilken ägget förs från äggstocken till livmodern

ÄL – Ägglossning

ÄP – Äggplockninh

Östradiol/Östrogen – kvinnligt könshormon