OrdlistaOrdlista

AID – Artificial Insemination by Donor, donatorinsemination


AIH – Artificial Insemination by Husband, makeinsemination


Embryo – befruktat och delat ägg som har implanterat i livmodern


ET – embryotransfer, återförande av befruktade ägg till livmodern


Endometrios -livmoderslemhinna utanför livmoderhålan, så kallade “chokladcystor”


Follikel – äggblåsa


FSH – follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt

GnRH – hormon i hjärnan som frisätter gonadotropiner


GnRH-antagonist – blockerar kvinnans egen FSH – och LH-produktion


Gonadotropiner – samlingsnamn för olika hypofyshormoner (FSH, LH)


Gulkropp – corpus luteum, den ombildade äggblåsan efter ägglossning som vid befruktning utvecklas och avsöndrar könshormonet progesteron

hCG – humant choriongonadotropin, utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation


HSG – hysterosalpingografi, röntgenundersökning av insidan av äggledarna och livmoderhålan


Hydrosonografi – ultraljudskontroll och genomspolning av livmodern och äggledarna


Hysteroskopi – undersökning av livmoderhålans insida med kikarinstrumentICSI – intracytoplasmatisk spermieinjektion, mikroinjektion då spermie förs in i ägget


Implantation – ägget fäster i livmoderhålan


Inkubator – värmeskåp


Insemination – konstgjord befruktning då färsk (eller frusen/tinad) sädesvätska deponeras i livmoderhalsen eller livmoderhålan via en kateter


IVF – in-vitro fertilisering, provrörsbefruktning

Leydigceller – testikelceller som producerar det manliga könshormonet testosteron

LH – luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen

Lutealfas – tiden efter ägglossning eller återförande av embryon

Myom – muskelknutor i livmodern

Nedreglering – långsam avstängning av kvinnans egen FSH- och LH-produktion

OPU – Ovum Pick-Up, äggplockning vid IVF

Ovarium – äggstock
Ovulation – ägglossning

PCO – polycystiska ovarier – äggstockar med många små omogna äggblåsor

PESA – Percutaneous Epididymal Aspiration – befruktningsdugliga spermier sugs ur bitestikeln med tunn nål

Postcoitaltest – test av hur spermierna rör sig i livmoderhalssekretet efter samlag


Progesteron – gulkroppshormon

Spermiedonation – när en befruktning sker av donerade spermier

Sädesledare – kanaler som för spermierna från bitestiklarna, genom prostatan och till urinrörets nedre del

TESA – Testicular Sperm Aspiration – befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål

TESE – Testicular Sperm Extractation – se TESA, fast ingreppet sker medan mannen är sövd


Testiklar – de manliga könskörtlarna – de upptas till största delen av 30-80 cm långa sädeskanaler där spermierna bildas

Utomkvedshavandeskap – embryo som har vuxit fast utanför livmodern, i till exempel äggledaren

Äggdonation – När en befruktning sker med donerade ägg

Äggplockning – uttag av äggceller från äggstocken inför provrörsbefruktning

Äggledare – den kanal vilken ägget förs från äggstocken till livmodern

Östradiol/Östrogen – kvinnligt könshormon