Verksamhetsmål

Verksamhetsmål

Föreningen har som uppgift inom sitt verksamhetsområde…

* Att sprida information om ofrivillig barnlöshet. Vi sprider enhetlig och aktuell information om vad ofrivillig barnlöshet kan innebära till sjukvården, till privatpersoner och media via t.ex. sociala medier, personliga kontakter, evenemang och tryckt information.

* Att påverka samhället att förbättra behandlingsalternativen och villkoren för de ofrivilligt barnlösa. Genom ett objektivt och kritiskt synsätt kan vi påverka och förbättra möjligheter för ofrivilligt barnlösa. Detta kan genomföras med hjälp av t.ex. kartläggning, uppföljning och den enskildes upplevelse.

* Att stödja forskning kring ofrivillig barnlöshet, dess orsaker och behandling. Att hålla oss a´jour kring relevant forskning rörande ofrivillig barnlöshet genom kartläggning, aktivt deltagande samt påverkan och dialog.

Att ge stöd, information och rådgivning till ofrivilligt barnlösa. Genom styrelsens och externa kontakters objektiva kunskaper, vill vi ge stöd, information och rådgivning till ofrivilligt barnlösa. Detta kan ske genom t.ex. träffar och sociala media.

Att som medlemmar samla ofrivilligt barnlösa och personer som är intresserade av att stödja föreningens verksamhet. Genom att sprida information på ett tydligt och enkelt sätt. Upplyser vi medlemmar, upplyser vi allmänheten om föreningens verksamhet, för att på så sätt skapa intresse och engagemang för ofrivilligt barnlösa.

* Att sprida information till ofrivilligt barnlösa och allmänheten om olika möjligheter och alternativ vid ofrivillig barnlöshet. Genom att sprida information på ett tydligt och enkelt sätt upplyser vi medlemmar och allmänheten om föreningens verksamhet, för att på så sätt skapa intresse och engagemang för ofrivilligt barnlösa.

Att informera medlemmar om alternativ till biologiska barn. Att sprida information till ofrivilligt barnlösa och allmänheten om olika möjligheter och alternativ vid ofrivillig barnlöshet.