Orsaker

Orsaker

Definition av Ofrivillig barnlöshet

WHO (World Health Organization) definierar begreppet ofrivillig barnlöshet som ett par som inte blivit gravida under ett år trots regelbundet oskyddat sex.

Anledningen till varför ett par eller en enskild person är ofrivilligt barnlös trots upprepade försök att bli gravida är många. Ibland kan det dessutom vara så att flera olika faktorer finns med, vilket gör det extra svårt att förklara och kan även göra att utredningar tar längre tid.

1997 klassades barnlöshet som ett funktionshinder av WHO och den svenska regeringen. Mellan 15 % och 20 % av alla i fertil ålder i Sverige upplever svårigheter att få barn utan någon form av medicinsk hjälp. Trots att barnlöshet är klassat som en sjukdom, möts många drabbade av oförståelse från allmänheten men även från personal inom sjukvården. Ofrivillig barnlöshet är ofta en utdragen livskris under många år och olika insatser behövs under olika skeden av livet. Svårigheterna att bli gravid har de senaste åren ökat på grund av att allt fler väljer att vänta med att försöka få sitt första barn. Även könssjukdomar och övervikt är faktorer som har ökat och bidrar till svårigheten att få barn idag. Det finns en inställning att dagens sjukvård kan lösa det mesta och det saknas grundläggande kunskaper hos allmänheten om hur fertiliteten förändras med stigande ålder.

Manlig faktor

Barnlöshet kan bero på spermierna. De kanske inte fungerar som de ska, är för få eller så finns det inte några spermier alls i sädesvätskan.
Det kan bero på någon av följande saker:

Kvinnlig faktor

Ibland beror barnlösheten på problem med ägglossning eller förändringar i äggledare eller livmoder. Det kan bero på en eller flera av följande punkter:

  • Utebliven ägglossning, till exempel vid PCOS.
  • Äggledarna fungerar sämre efter en infektion som klamydia eller gonorré.
  • Du har endometrios.
  • Du har påverkats av strålning eller cytostatika vid behandling för cancer eller andra sjukdomar.
  • Du tar läkemedel som påverkar din menscykel, till exempel anabola steroider, testosteron eller gulkroppshormon.
  • Du har polyper eller muskelknutor i livmodern eller livmoderhalsen.
  • Ägglossningen kan påverkas av hur mycket du väger. Du kan ha undervikt eller kraftig övervikt.
  • Du har ett medfött tillstånd som till exempel Turners syndrom.

Källa: 1177 & WHO