Orsaker

Orsaker

Anledningen till varför ett par eller en enskild person är ofrivilligt barnlös trots upprepade försök att bli gravida är många, ibland kan det dessutom vara så att flera olika faktorer finns med. Detta gör det extra svårt att förklara och kan även göra att utredningar tar längre tid.
Några av orsakerna till att det är svårt att bli gravid kan vara endometrios, PCOS,  nedsatt kvalitet eller få ägg eller spermier.