OrsakerOrsaker

Anledningen till varför ett par eller en enskild person är ofrivilligt barnlös trots upprepade försök att bli gravida är många, ibland kan det dessutom vara så att flera olika faktorer finns med. Detta gör det extra svårt att förklara och kan även göra att utredningar tar längre tid. I menyn finns några av de vanligaste förklaringarna med, och här nedanför finns det mer allmänt faktorer som kan vara de som är orsaken till ofrivillig barnlöshet.