Ofrivilligt Barnlösas Dag

Ofrivilligt Barnlösas Dag

Ofrivilligt Barnlösas Dag är dagen då vi uppmärksammar alla som har svårigheter att bli föräldrar.
Det var Wilda Mathilda som i maj 2011 fick idén att uppmärksamma alla ofrivilligt barnlösa på en egen dag. Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet (som då hette Barnlängtan) nappade på idén. Det skickades ut pressmeddelande och skapades event på Facebook som fick ett fantastiskt gehör och blev en succé. Sedan dess är dagen inskriven i almanackan och infaller varje år sista lördagen i maj, det vill säga dagen innan Mors Dag.

Arrangemang genom åren

Sedan 2011 har dagen uppmärksammats av både tidningar och tv. Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet/Barnlängtan har genomfört flera föreläsningar, både digitala och fysiska tillsammans med kliniker i Sverige.

Villhabarn.se gjorde en intervju med Wilda Mathilda 2020, där hon berättar hur hon kom på idén att skapa en egen dag för alla ofrivilligt barnlösa och hennes dröm som faktiskt gått i uppfyllelse.
Läs mer här