Vanliga Frågor – FAQ

 

Vanliga Frågor – FAQ
Det är många frågor som dyker upp när man förstår att man behöver hjälp för att bli förälder. Vissa frågor är återkommande och några av dem har vi samlat här.

Finansiering

“Vi önskar ett andra barn och undrar om det finns möjlighet att få den behandlingen landstingsfinansierad?”
Nej, i Sverige får man bekosta syskonförsök själv

“Finns det någon fond man kan söka pengar ur för att bekosta sin fertilitetsbehandling?”
Inte i dagsläget. Det har funnits Wabbie Foundation, Insamlingsstiftelsen IVF och Charlies Friends Foundation men de har lagt ner sin verksamhet, bland annat för att det är mycket arbete och stora summor pengar som behöver samlas in för att kunna delas ut till behandlingar.

“Kan man få ersättning från Försäkringskassan om jag gör fertilitetsbehandling i annat land?”
För att kostnader för vård utomlands ska kunna ersättas ska det röra sig om sådan vård som du skulle haft rätt till även i Sverige.
Se Försäkringskassans vägledning “Vård i gränsöverskridande situationer”

Arbete och fertilitetsbehandling

“Vad gäller för regler när man ska på läkarundersökningar inför en fertilitetsbehandling? Det är ju många besök jag behöver göra, behöver jag sjukskriva mig varje gång? Vad gäller för min partner?”
Det regleras i respektive kollektivavtal. Vissa arbetsgivare tillåter läkarbesök på betald arbetstid medan andra arbetsgivare inte gör det och man behöver antingen ta ledigt eller sjukskriva sig. Kontakta din arbetsgivare och fråga vad som gäller på just din arbetsplats.
Vi vet att några personer fått beviljat förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan (inte att förväxlas med sjukpenning) för fertilitetsbehandling. Eftersom det alltid är individuella bedömningar så kan det bli olika utfall även om man har skickat in likadana underlag.
Läs mer om förebyggande sjukpenning 

Val av klinik

“Vilken är den bästa kliniken i Sverige?”
Det beror på vad det är för behandling man ska göra. Det nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning (QIVF) samlar in behandlingsresultat från alla svenska kliniker och sammanställer dem i en rapport som kommer ut med jämna mellanrum. Via en enkät samlar de också in patienternas kundupplevelse gällande medicinsk vård, tillgänglighet, information, bemötande och delaktighet.
Rapporterna hittar du här

“Hur lång väntetid är det från att remiss är skickad till vi kan börja behandling?”
Det varierar beroende på vilket landsting, klinik och om det är privat eller landstingsfinansierat. Kontakta kliniken och fråga när de tror att ni har möjlighet att påbörja er behandling.

“Kan man be kliniken att sätta in två embryo för att öka chanserna till en graviditet?”
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning” ersatte den 1 april 2010 SOSFS 2002:13, “föreskrifter och allmänna råd om assisterad befruktning”. Där anges tydligt att ”efter befruktning utanför en kvinnas kropp får som regel bara ett befruktat ägg föras in i kvinnans kropp”. Föreskrifterna är bindande regler. Man får eller kan alltså inte välja själv hur många embryon som återförs, oavsett om behandlingen görs privat eller via landstinget. Om risken för en tvillinggraviditet bedöms som liten kan dock två ägg föras in.
Mer information: Carl von Linnékliniken