GDPR

Riksförbundet ofrivillig barnlöshet, org. nr 802011-9338, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR). Denna policy gäller från den 25 maj 2018 när Dataskyddsförordningen träder ikraft. Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.