Riksförbundet ofrivillig barnlöshet

Föreningen är en politiskt, religiöst och filosofiskt obunden intresseorganisation för alla personer som har önskan men svårigheter att bli föräldrar.
Föreningens mål är att stödja alla som lever med någon form av ofrivillig barnlöshet, sprida kunskap och information samt verka för bättre hjälp inom sjukvården och i kontakt med myndigheter.

Historik

Riksförbundet ofrivillig barnlöshet startade i oktober 1985 under namnet IRIS-Infertilas Riksförening i Sverige. I första numret av medlemstidningen IRIS-bladet, som kom ut i början av 1986, skrev dåvarande ordförande, och även initiativtagare till föreningen, Kristina Zetterdahl Lindgren i inledningen:
“Det sägs i ordspråket: Väck ej den björn som sover, men det är just vad vi vill. 200.000 par är ofrivilligt barnlösa, en jättegrupp men ack så tyst. Men med en lag i ryggen-Inseminationslagen-mars-85 och en framför oss – Barn genom befruktning utanför kroppen – är det hög tid att vi infertila vågar, orkar och kan säga ifrån, ställa krav och prata om hur det är att leva med vår problematik.”

2010 bytte föreningen namn till Barnlängtan och sedan 2018 är namnet Riksförbundet ofrivillig barnlöshet.

Föreningen är med i påverkansarbete vid införande av nya lagar och regler. Tex. har vi varit med i arbetet inför lagändringen då självstående kvinnor fick rätt till spermiedonation 2016, i diskussionerna kring surrogatmödraskap, dubbeldonation och just nu i undersökningen om PGT-A.