Riksförbundet ofrivillig barnlöshet

Föreningen är en politiskt, religiöst och filosofiskt obunden intresseorganisation för alla personer som har önskan men svårigheter att bli föräldrar.
Föreningens mål är att stödja alla som lever med någon form av ofrivillig barnlöshet, sprida kunskap och information samt verka för bättre hjälp inom sjukvården och i kontakt med myndigheter.

Historik

Riksförbundet ofrivillig barnlöshet startade i oktober 1985 under namnet IRIS-Infertilas Riksförening i Sverige. I första numret av medlemstidningen IRIS-bladet, som kom ut i början av 1986, skrev dåvarande ordförande, och även initiativtagare till föreningen, Kristina Zetterdahl Lindgren i inledningen:
“Det sägs i ordspråket: Väck ej den björn som sover, men det är just vad vi vill. 200.000 par är ofrivilligt barnlösa, en jättegrupp men ack så tyst. Men med en lag i ryggen-Inseminationslagen-mars-85 och en framför oss – Barn genom befruktning utanför kroppen – är det hög tid att vi infertila vågar, orkar och kan säga ifrån, ställa krav och prata om hur det är att leva med vår problematik.”

2010 bytte föreningen namn till Barnlängtan och sedan 2018 är namnet Riksförbundet ofrivillig barnlöshet.

1997 klassades barnlöshet som ett funktionshinder av WHO och den svenska regeringen. Mellan 15 % och 20 % av alla i fertil ålder i Sverige upplever svårigheter att få barn utan någon form av medicinsk hjälp. Trots att barnlöshet är klassat som en sjukdom, möts många drabbade av oförståelse från allmänheten men även från personal inom sjukvården. Ofrivillig barnlöshet är ofta en utdragen livskris under många år och olika insatser behövs under olika skeden av livet. Svårigheterna att bli gravid har de senaste åren ökat på grund av att allt fler väljer att vänta med att försöka få sitt första barn. Även könssjukdomar och övervikt är faktorer som har ökat och bidrar till svårigheten att få barn idag. Det finns en inställning att dagens sjukvård kan lösa det mesta och det saknas grundläggande kunskaper hos allmänheten om hur fertiliteten förändras med stigande ålder.