Behandlingar

Olika vägar

Här listar vi de vägarna till barn som är lagliga i Sverige.

– ÄGGFRYSNING
Det finns både medicinska och sociala skäl till att kvinnor vill bevara obefruktade ägg med hjälp av nedfrysning.
Nedfrysning av ägg kan vara ett alternativ för kvinnor som drabbas av cancer, där behandlingen är skadlig för äggstockar och ägg eller för kvinnor som drabbas av annan medicinsk sjukdom där planerad medicinering eller operation på äggstockar riskerar att negativt påverka kvinnans äggreserv. 

Läs mer om äggfrysning här – livio.se/behandling/aggfrysning

– ÄGGLOSSNINGSSTIMULERING
Ägglossningsstimulerande behandlingar är oftast något som är aktuellt för kvinnor med PCO, polycystiskt ovariesyndrom, där ägglossningen inte sker av sig själv.

Läs mer om stimulerad ägglossning här – www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Stimulerad-agglossning

– IVF
IVF står för In Vitro Fertilization. Det betyder att man tar ut ägg från kvinnan och befruktar dem med mannens spermier utanför kroppen. IVF kallas också för ”provrörsbefruktning”, men i verkligheten använder man inga provrör.
Hur går det till?

Läs mer om IVF här – 
www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/IVF-provrorsbefruktning

– ADOPTION
Att adoptera betyder att man blir barnets nya förälder, vilket innebär att man är barnets vårdnadshavare och förmyndare. En adoption kan enligt svensk lag aldrig upphävas.
Läs mer om Adoption här – www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/Adoption1

– ÄGGDONATION / SPERMIEDONATION
– Äggdonation görs för par där kvinnan saknar eller har en kraftigt nedsatt äggstocksfunktion.
– Behandling med IVF med donerade spermier kan bli aktuell när kvinnan/paret har genomgått flera AID utan graviditet, om den kvinna som ska bära graviditeten inte har passage i eller saknar äggledare samt av andra skäl där man bedömer att IVF ökar chansen till graviditet.
Läs mer om Ägg/ spermie-donation här – livio.se/donation

– DEFINITIV OFRIVILLIGT BARNLÖS?
Ibland blir inte livet som tänkt och ibland blir tyvärr inte resan till barn heller som önskat… Vissa blir ofrivilligt barnlösa resten av livet.
Är du en av dem som har en längtan men som aldrig kommer att få barn och vill ha stöd/ råd?
Här finns en grupp för dig – www.facebook.com/andrasidantroskeln