Träffa andra i samma situation

Föreningar, Organisationer & Nätverk

I Sverige finns det flera patientföreningar, nätverk och organisationer för dig som längtar barn. Nedan presenterar vi dem i bokstavsordning

Andra sidan tröskeln – För dig som är permanent ofrivilligt barnlös

Endometriosföreningen – Föreningen för dig som har endometrios

Femmis – Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation

Föreningen för surrogatmödraskap – För dig som är intresserad eller fått barn via surrogat/värdmoder

PCOS Nätverk Sverige – Nätverket för dig som har PCO/S

Spädbarnsfonden – För er som förlorat ett barn under graviditeten, under förlossning eller första levnadsåret

Svenska Turnerföreningen – För dig som har Turner Syndrom

Fertility Europe är paraplyorganisationen för patientföreningarna för ofrivilligt barnlösa i Europa. På deras hemsida hittar man lista till de föreningar som är medlemmar.

Facebookgrupper, Appar och Poddar

“Villhabarn.se” finns bra information om Facebookgrupper beroende på var man är i sin barnlängtan. Det finns också flera appar där man kan få kontakt med andra personer som är ofrivilligt barnlösa.
Att lyssna på andras berättelser kan vara ett sätt att känna gemenskap och få deras erfarenheter. “Villhabarn.se” har också en lista på poddar med totalt mer än 800 avsnitt.