Sociala medierSociala medier

Info om grupper

Vi har två hemliga Facebook grupper för våra fullvärdiga medlemmar. En nationell grupp, för alla medlemmar i hela Sverige.
Att grupperna är hemliga innebär att ingen utomstående kan se att du är medlem i gruppen eller vilka inlägg som görs. I detta forum kan du ställa frågor till andra medlemmar och ta del av deras erfarenheter.

Maila oss på info@barnloshetsverige.se så bjuder vi in dig.

facebook