Sociala medier

Sociala medier
Vi finns på Facebook och Instagram, följ oss gärna!

Facebook

Instagram

Info om grupper

Vi har två hemliga Facebook grupper för våra fullvärdiga medlemmar. En nationell grupp, för alla medlemmar i hela Sverige.
Att grupperna är hemliga innebär att ingen utomstående kan se att du är medlem i gruppen eller vilka inlägg som görs. I detta forum kan du ställa frågor till andra medlemmar och ta del av deras erfarenheter.

Maila oss på info@barnloshetsverige.se så bjuder vi in dig.