Vill du vara med och påverka fertilitetsvården?

Händer i luften som kan hjälpa till

 

Vill du vara med och förändra situationen för ofrivilligt barnlösa?
Tycker du att svensk fertilitetsvård behöver förbättras? Tycker du att kunskapen om infertilitet behöver bli bättre?

Då är det dig vi söker!

Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet är Sveriges patientförening för ofrivilligt barnlösa. Föreningen är med i påverkansarbete vid införande av nya lagar och regler. Tex. har vi varit med i arbetet inför lagändringen då självstående kvinnor fick rätt till spermiedonation 2016, i diskussionerna kring surrogatmödraskap, dubbeldonation och just nu i undersökningen om PGT-A. Vi informerar och är länken mellan journalister och personer som vill berätta sin historia och vi stöttar ofrivilligt barnlösa… men vi vill göra mer!

Vi söker dig som gärna skriftligt eller muntligt vill ta fighten med beslutsfattarna för att förändra och förbättra!
Vi söker dig som vill förändra och förbättra och gärna vill vara en del i någon arbetsgrupp i föreningen!
Vi söker dig som vill att situationen ska förbättras men du vet inte på vilket sätt du kan hjälpa till!

Exempel på vad du kan bidra med:

  • Delta i debatter, workshopar och föreläsningar med personer i branschen inför lag- och regeländringar.
  • Bidra med idéer, forskning och kreativa lösningar för att driva föreningens mål framåt.
  • Engagera dig i upplysningsaktiviteter för att öka kunskapen om infertilitet och vad det innebär att vara ofrivilligt barnlös och därmed i behov av medicinsk hjälp.
  • Skriva debattartiklar, inlägg på sociala medier, uppdatera vår hemsida.
  • Vara med i föreningens styrelse.
  • Har du någon kunskap som du tror kan vara till nytta i föreningen så hör gärna av dig!

Krav:

  • I föreningsarbetet företräder man verksamheten som helhet och agerar inte utifrån enskilda intressenters särintresse.
  • Goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att arbeta effektivt i grupp.
  • Vilja att lära, bidra med idéer och ta initiativ.

Vill du vara med och bidra till förbättring?

Skicka intresseanmälan via Volontärbyrån eller maila oss på info@barnloshetsverige.se så kontaktar vi dig och berättar mer.