VisionVision

Föreningens mål är att stödja alla som lever med någon form av ofrivillig barnlöshet, sprida kunskap och information samt verka för bättre hjälp inom sjukvården och i kontakt med myndigheter.